O testu

Povišana vrednost PSA je indikator bolezenskega stanja prostate, ni pa nujno indikator raka prostate. Ob povečani vrednosti PSA in drugih dejavnikih tveganja urolog ponavadi svetuje biopsijo. 1

Biopsija je razmeroma nezanesljiva metoda, saj se diagnosticira samo odvzete vzorce tkiva. Obstaja namreč 30%1,2,3 verjetnost, da kadar odvzamejo 6 različnih vzorcev, rak vseeno ostane nedetektiran.

Diagnostika raka prostate se lahko izvede na boljši način. MDxHealth je razvil urinski test SelectMDx na bazi dveh biooznačevalcev agresivnega raka prostate, s katerim določijo tveganje za agresivnega raka in ali bi bilo koristno opraviti biopsijo.4Kako deluje SelectMDx?

SelectMDx-test je preprost, neinvaziven test, ki v urinskem vzorcu išče prisotnost dveh informacijskih biomarkejev mRNA raka na prostati (HOXC6 and DLX1). V kombinaciji z drugimi dejavniki kliničnega tveganja, kot so raven PSA, velikost prostate, starost in družinska anamneza, SelectMDx z veliko zanesljivostjo poda dve oceni verjetnosti: verjetnost prisotnosti raka ob biopsiji in verjetnost, da je rak agresivne oblike.

Za bolnika to pomeni, da:

- je hitreje usmerjen v zanj najprimernejšo diagnostiko,
- izve izračunano tveganje za prisotnost visokorizičnega raka,
- je pri visokorizičnih bolnikih koristna zgodnja detekcija in biopsija, nizkorizični bolniki pa lahko varno izpustijo nepotrebne postopke in nadaljujejo z rutinskim spremljanjem in pregledi.


SelectMDx identificira bolnike z tveganjem za visokorizičnega raka prostate4,5


  • 99,6% Negativna napovedna vrednost (NPV) za GS ≥ 8 Rak prostate
  • 98% Negativna napovedna vrednost (NPV) za GS ≥ 7 Rak prostate
  • Površina pod krivuljo (AUC) 0,87 (95% CI 0,85-0,90)


SelectMDx v procesu diagnostike raka prostate

*Odločanje o nadaljni diagnostiki temelji na klinični presoji skupaj z rezultatom Select MDx in željami bolnika.


SelectMDx test odpravlja znane dileme diagnostike raka prostate:

80% moškim s povečano stopnjo serumskega PSA (3-10 ng/ml) biopsija ne bo zaznala raka in 10% jim bo diagnosticirala indolentno obliko.6,7,8,9 Ti raki verjetno ne bi imeli koristi od zgodnje detekcije in zdravljenja in bi se lahko prekomerno zdravili. SelectMDx identificira bolnike z visokim tveganjem za prisotnost klinično signifikantnega raka, ki bi imel korist od zgodnje detekcije in zdravljenja.
Med 65-75% prvih in 10-35% drugih biopsij je negativnih.10,11 Strah pred nedetektiranim rakom mnogokrat vodi urologe k ponovitvi biopsije, zato je potrebna nadaljna diagnostika. SelectMDx pomaga pri identifikaciji bolnikov, ki ne potrebujejo biopsije, in za katere je lahko koristnejše redno spremljati stanje pri svojem urologu. 98% NPV prihrani nadaljno diagnostiko za nizkorizične bolnike. NPV (Negativna predvidevalna vrednost) pomeni, da kadar je bolnikov test negativen, z 98% gotovostjo ne bo imel raka Gradusa ≥2 (po Gleasonovem indeksu ≥ 7) in lahko varno izpusti biopsijo.4To pomeni, da kadar je pri bolniku ugotovljeno zelo nizko tveganje za raka prostate, sta lahko zdravnik in bolnik 98% prepričana, da rak ni Gradusa ≥2 (po Gleasonovem indeksu ≥ 7) in lahko varno izpusti biopsijo.
Biopsija je za bolnika stresna in lahko povzroča tesnobo pri bolniku. Je invaziven postopek z možnimi zapleti kot so rektalna krvavitev, kri v urinu, infekcije. Kar 30% prvih biopsij je lažno negativnih, 15 % bo imelo zaplete in pribl. 3% bo hopsitaliziranih.1,2,3,12,13 Biopsije pogosto spremljajo bolečine, ki so včasih prisotne dlje časa. SelectMDx lahko prepreči nepotrebne biopsije. Zmanjša lahko tudi število nepotrebnih raziskav povezanih z diagnostiko raka prostate in z njimi povezane stroške (npr. MR prostate).14,15
1) Crawford et al.; J Pros Canc. 2017.
2) Trock et al.; BJU Int. 2012.
3) Serefoglu et al.; CUAJ 2013.
4) Van Neste et al. Detection of High-grade Prostate Cancer using a urinary molecular biomarker-based risk score. European Urology 2016.
5) Based on data published in the article Van Neste et al. Detection of High-grade Prostate Cancer using a urinary molecular biomarker-based risk score. European Urology 2016.
6) Schröder F, et al. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. N Engl J Med. 2009.
7) Barry MJ. Clinical practice. Prostate-specific-antigen testing for early diagnosis of prostate cancer. New England Journal of Medicine 2001.
8) Jalloh M, et al. Racial variation in prostate cancer upgrading and upstaging among men with low-risk clinical characteristics. Eur Urol. 2015.
9) Punnen S, et al. The epidemiology of high-risk prostate cancer. Curr Opin Urol. 2013.
10) Hendriks RJ et al. Prostate Cancer Prostatic Dis 2016.
11) Heidenreich A et al. Eur Urol 2008.
12) Gershman et al.; Eur Uro 2016.
13) Hapern et al.; J Urol. 2017.
14) Dijkstra et al; BJU Int. 2017.
15) Govers et al.; Prostate Cancer Prostatic Dis. 2018.